Анира - проектиране и изграждане на метални халета, покриви, инсталации

Строителна фирма Анира ЕООД- проектиране, производство и изграждане на производствени и битови помещения от метални конструкции и леки преградни стени; метални халета, направа и ремонт на метални покриви и конструкции на промишлени халета и сгради от битов характер, обшивки със стенни панели, направа пагонаж; проектиране, производство и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични инсталацииза бита и промишлеността; пожароизвестителни инсталации; монтаж и ремонт на технологично оборудване в производствени и битови помещения. и други дейности и услуги.


За нас

Анира ООД изгражда метални конструкции, метални халета, бетони работи, фасади, ВиК, отопление, климатизация и вентилация, покриви ( твърд(ламарина) и мек(PVC) ), конструкции и подвързване на машини и др.

 »
Обекти- халета и сгради

Някои от последните метални конструкции и халета проектирани и изградени от Анира ЕООД- метални складови бази Zona For Home, изграждане на метално съоръжение на мебелна палата Лазур Варна, Идеал Стандарт, Технополис и други метални конструкции. 

 »
Референции

 През последните години фирма Анира е коректен партньор на следните по големи фирми:

 »
Партньори

Строителство на сгради.Метални конструкции.Отопление, климатизация и вентилация, халета, промишлени фасади, обшивк 

 »
Контакти

Контакти със строителна фирма Анира Централен офис:

 »